You can enable/disable right clicking from Theme Options and customize this message too.

Book Online

* Please Fill Required Fields *

Kázání na hoře (Mt 5,1-12)

Karpaty, Lidé, Rumunsko, Ukrajina / No Comment / 19.3.2016

Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je:

„Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.
Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.
Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.
Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.
Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.
Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.
Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně

Come to me all you who are sad
And troubled I will give you rest
Come to me all you who feel lost
I’ll be your shelter and your host

R: Blessed are you, the poor, for yours is the kingdom of God
Blessed are you, the hungry, you’ll be satisfied
Blessed are you, the weeping, you will laugh again
For you’re the light of the world.

Come to me, you who are confused
Oppressed and tortured and abused
Come to me, you who feel unsafe
I will be with you till the end

R: Blessed are you, the poor, for yours is the kingdom of God
Blessed are you, the hungry, you’ll be satisfied
Blessed are you, the weeping, you will laugh again
For you’re the light of the world

Blessed are you, the pure in heart, for you’ll see God
Blessed are you, the pursued, holy is your blood
Blessed are you, the merciful and forgiving
For you’re the salt of the earth

Leave a reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..